sipka OA a SOŠLsipka OP SOŠL
sipka Projekt Postiliónsipka Informace o kurzechsipka Předměty rozvíjející odborné kompetence

Informace o kurzech

Předměty rozvíjející odborné kompetence

Časová náročnost každého kurzu je 99 hodin, přičemž 33 hodinami je zastoupena přímá výuka, která bude realizována v duchu zásad moderní pedagogiky (menší výukové skupiny, práce s moderní technikou, nahrávání projevů žáků, následná analýza a metodická doporučení apod.), 66 hodin je věnováno samostudiu – součástí přímé výuky bude uvedení do efektivního samostudia. Lektorský tým připraví pro frekventanty studijní texty, které budou sami studovat a následně zpracovávat úkoly. Lektoři – metodici budou připraveni kdykoliv individuálně žákům pomoci. Prvek samostudia v rámci realizace odborných předmětů (kurzů) působí velmi pozitivně, neboť buduje v žácích patřičné kompetence samostudia, rozvíjí kompetenci práce s textem, výběru informací, řešení problémů apod.

Navíc bude mít každý student další možnost 5 hodin individuálních konzultací, které budou výhradně zaměřeny na rozvoj žákových kompetencí, dovedností a znalostí. Lektoři – metodici budou na základě žákovských potřeb vytvářet návrhy pro seberozvoj žáka. Součástí kurzů budou také exkurze a návštěvy odborníků.

Progresivní služby v poštovnictví

Obsahem předmětu bude seznámení s progresivními poštovními službami, se službami specifickými pro komerční klientelu, dále se službami pro alianční partnery pošty – tedy službami bankovními. V neposlední řadě proběhne seznámení se základními službami poštovních společností nemajících tzv. poštovní výhradu – tedy se službami konkurence České pošty, s. p. V praktické části se frekventanti seznámí s konkrétní metodikou a realizací příjmu vybraných zásilek k poštovní dopravě.

Praktická cvičení z logistiky, dopravy a zasilatelství

Předmět je zaměřen prakticky, je zaměřen na prohloubení učiva, s nímž se setkávají žáci během svého řádného studia, navíc se během realizace předmětu seznámí s odborným logistickým SW využívaným v logistických firmách, takže získají patřičné dovednosti přímo zacházet s odborným programem, v rámci předmětu tedy dojde k propojení teorie s praxí, takže absolventi kurzu budou snáze uplatnitelní na pracovním trhu, neboť budou schopni prakticky ovládat logistický SW využívaný v dopravních a zasilatelských firmách.

Opera | Firefox | Chrome | Safari - Windows | Mac - 1024×768
written and designed by © Michal West, 2006 – 2017