sipka OA a SOŠLsipka OP SOŠL
sipka Projekt Postiliónsipka Děkujeme firmám

Děkujeme firmám

V průběhu realizace projektu jsme spolupracovali i s firmami, které nám vyšly v maximální možné míře vstříc. Jednalo se o sociální partnery naší školy nebo o společnosti, s nimiž jsme začali spolupracovat díky projektu Postilión. Zástupci níže uvedených společností nám umožnili navštívit své provozovny, poskytli cenné konzultace nebo vyslali své zaměstnance k frekventantům kurzů, aby se s nimi podělili o odborné zkušenosti. Docházelo tak v maximální možné míře k propojení teorie s praxí. Naši žáci mohli nejen poznat nové odborné reálie, ale také měli možnost v diskusích s profesionály ověřovat své odborné znalosti a dovednosti.

Díky spolupracujícím firmám jsme mohli moderním způsobem i ve školních podmínkách pracovat na zvyšování konkurenceschopnosti našich absolventů.

Dovolujeme si vyslovit slova upřímného poděkování těmto organizacím:

Česká pošta, s. p.KSH-Data, s. r. o.Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
TQM – holding, s. r. o.Media PostTEMPO, obchodní družstvo
Opera | Firefox | Chrome | Safari - Windows | Mac - 1024×768
written and designed by © Michal West, 2006 – 2017