sipka OA a SOŠLsipka OP SOŠL
sipka Projekt Postiliónsipka Základní informace

Základní informace

Rozpočet grantového projektu

Prioritní osa:1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název globálního grantu:Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Název projektu:
Postilión – projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky
s důrazem na konkurenceschopnost absolventů na trhu práce
Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.1.07/03.0018
Celkové způsobilé výdaje projektu:1 688 733,68 Kč

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost absolventů Střední školy poštovních a logistických služeb, Opava, p. o., na trhu práce tím, že se zatraktivní samotná výuka a budou užívány nové didaktické trendy v oblasti metod a strategií výuky, že bude pracováno s moderními informačními technologiemi, a realizovány prvky zážitkového učení a dále, že bude žákům nabídnuta možnost pracovat na skupinových výukových projektech.

Cílů bude dosaženo realizací odborných kurzů pro žáky zaměřených na rozvoj profesních kompetencí. V rámci těchto kurzů budou podnikány exkurze, čímž budou zprostředkovány kontakty s potenciálními zaměstnavateli; žáci se seznámí s reálným pracovním prostředím. Do školy budou též zváni odborníci k diskusím.
Žáci budou mít možnost vybrat si z více nabízených kurzů podle svého uvážení s důrazem na pozdější kariéru. Kurzy budou směřovat k rozvoji odborných a jazykových kompetencí žáků.

Dílčí cíle projektu

  • Vytvoření portfolia kurzů pro žáky, které budou směřovat k rozvoji jejich odborných a jazykových kompetencí.
  • Realizace výuky kurzů a poskytování individuálních konzultací.

Dílčí aktivity projektu

  • Zpracování podrobných vzdělávacích programů jednotlivých kurzů.
  • Vytvoření textů pro samostudium a pracovních listů pro frekventanty, které budou souhrnně vydány (vytištěny).
  • Vytvoření metodických materiálů k jednotlivým kurzům s akcentem na nové didaktické trendy.
  • Vytvoření instruktážního didaktického DVD s ukázkami řešení profesních situací.
Opera | Firefox | Chrome | Safari - Windows | Mac - 1024×768
written and designed by © Michal West, 2006 – 2017