sipka OA a SOŠLsipka OP SOŠL
sipka Projekt Postiliónsipka Informace o kurzechsipka Předměty rozvíjející jazykové a komunikační kompetence

Informace o kurzech

Předměty rozvíjející jazykové a komunikační kompetence

Časová náročnost každého kurzu je 99 hodin, přičemž 33 hodinami je zastoupena přímá výuka, která bude realizována v duchu zásad moderní pedagogiky (menší výukové skupiny, práce s moderní technikou, nahrávání projevů žáků, následná analýza a metodická doporučení apod.), 66 hodin je věnováno samostudiu – součástí přímé výuky bude uvedení do efektivního samostudia. Lektorský tým připraví pro frekventanty studijní texty, které budou sami studovat a následně zpracovávat úkoly. Lektoři – metodici budou připraveni kdykoliv individuálně žákům pomoci. Prvek samostudia v rámci realizace odborných předmětů (kurzů) působí velmi pozitivně, neboť buduje v žácích patřičné kompetence samostudia, rozvíjí kompetenci práce s textem, výběru informací, řešení problémů apod.

Navíc bude mít každý student další možnost 5 hodin individuálních konzultací, které budou výhradně zaměřeny na rozvoj žákových kompetencí, dovedností a znalostí. Lektoři – metodici budou na základě žákovských potřeb vytvářet návrhy pro seberozvoj žáka. Budou individuálně řešit problémy, které by se hůře řešily v celé skupině – metody odstraňování nesprávně výslovnosti cizích hlásek, návrhy na překonávání trémy při jednání s lidmi apod. Součástí kurzů budou také exkurze a návštěvy odborníků.

Kurz komunikačních a prezentačních dovedností

Předmět je zaměřen na rozvíjení komunikačních kompetencí žáků, je zaměřen na rozvoj tzv. měkkých dovedností a obchodní komunikace a prezentace. V rámci předmětu získají žáci patřičné profesní kompetence, které využijí v profesním životě, předmět plní také propedeutickou funkci k výuce efektivní profesní komunikace v cizím jazyce, neboť komunikační schémata naučená v tomto předmětu jsou využitelná i v cizojazyčné komunikaci.

Angličtina v poštovnictví, finančnictví a logistice

Obsahem předmětu bude praktický nácvik komunikačních cvičení v anglickém jazyce. Žáci si osvojí cizojazyčnou terminologii v modelových situacích. Kurz studenty připraví na komunikaci v cizím jazyce ve specifických profesních situacích, které je mohou potkat během jejich práce v poštovnictví, finančnictví, logistice a dopravě.

Němčina v poštovnictví, finančnictví a logistice

Obsahem předmětu bude praktický nácvik komunikačních cvičení v německém jazyce. Žáci si osvojí cizojazyčnou terminologii v modelových situacích. Kurz studenty připraví na komunikaci v cizím jazyce ve specifických profesních situacích, které je mohou potkat během jejich práce v poštovnictví, finančnictví, logistice a dopravě.

Opera | Firefox | Chrome | Safari - Windows | Mac - 1024×768
written and designed by © Michal West, 2006 – 2017